Laste vastuvõtt

Tabivere Lasteaeda uute laste vastuvõtt toimub Tartu Vallavalitsuse määruse “Tartu valla koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord” järgi.  https://www.riigiteataja.ee/akt/426042019002

Tabivere Lasteaed võtab vastu esmajärjekorras lapsi, kelle enda ja vanema(te) või seadusliku eestkostja elukoht asub rahvastikuregistri andmetel Tartu vallas.
Vabade kohtade olemasolul on lasteaial õigus vastu võtta ka lapsi, kelle elukohaks ei ole registreeritud Tartu vald, kuid kes tegelikult siin elavad.

Lasteaeda tulles kohaneb laps harjutusperioodil uue keskkonnaga paremini, kui:

  • häälestame last kodus juba varakult (vähemalt paar nädalat enne lasteaeda tulekut) positiivselt lasteaias käimise suhtes – räägime näiteks võimalusest leida uusi sõpru jne;
  • lapsevanem on ise positiivne, rõõmus ja toetav ning tal on piisavalt aega;
  • näitame lapsevanemana usaldust rühma meeskonna suhtes;
  • oleme järjekindlad, konkreetsed ja ühtlustame lapse päevarežiimi kodus ja lasteaias;
  • olenevalt lapse kohanemisest hoiame last kollektiivis alguses paar tundi, siis lõunani ja hiljem juba kogu päeva;
  • kasutame võimalust käia lasteaia beebikoolitundides 1x nädalas;
  • teeme head koostööd vanemate ja rühmameeskonna vahel;
  • anname lapsele kaasa tema lemmikmänguasja (mitte lutt või joogipudel);
  • püüame järgida ühiseid reegleid nii lasteaias kui kodus.