ELIIS

Tabivere Lasteaias on teist aastat järjest lasteaia igapäevatöö
mugavamaks korraldamiseks kasutusel www.eliis.ee
keskkond ja nutitelefoni saab laadida äpp-i nimega ELIIS.

ELIIS-is saab lapsevanem:
+ infot lapse rühma päevategevuste kohta;
+ teavituse sündmustest lapse rühmas ja lasteaias üldiselt,
hiljem on sündmuse alt leitav pildimaterjal toimunust;
+ teavitada lapse rühma tulemisest/mittetulemisest;
+ ülevaate lapse arengust;
+ nädalamenüü;
+ vahetada sõnumeid õpetajate, lapsevanematega;
+ ja veel palju muud!