Tere tulemast!

Looduskaitse 110.aastapäeva puhul teeb Väikse Müü rühm
loodusele pai – meisterdati vahva PUTUKAHOTELL!

 

Soovituste põhiosa haridusasutustele tuleb seekord
Terviseametilt ja Eesti Perearstide seltsilt.

Kutsume kõiki üles käituma jätkuvalt hoolivalt, ettevaatlikult ja nutikalt. Iga
üksiku inimese mõistlik käitumine aitab ära hoida kahju, mis kaasneb viiruse
ulatusliku levikuga. Panustame kõik üheskoos sellesse, et võiksime püsida terved
ja jätkata võimalikult tavapärast elu.

KLIKI SIIA:  Terviseameti soovitused haridusasutustele.

2020/2021.õppeaasta moto on LIIKUMINE TEEB RÕÕMU,
RÕÕM PANEB LIIKUMA! 🙂

Sipsikud leidsid sügise! 🙂

Tabivere Lasteaed soovib kõikidele väikestele ja suurtele ilusat algavat õppeaastat! 🙂


Aitäh Luua Metsanduskoolile, kes kujundas looduslike elementidega meie lasteaia siseõue väga kauniks ja lapsesõbralikuks! 🙂

 

Tabivere Lasteaed võtab tööle lasteaiaõpetaja ja liikumisõpetaja.

Sooviavaldused koos CV-ga ja haridust tõendava dokumendiga saata lasteaed@tabivere.ee aadressile hiljemalt 10.juuliks 2020.a.

Lisainfo direktorilt tel. 53731507.

 

Head Eesti Vabariigi Aastapäeva!

Piltidel on Sipsiku rühma laste kätetööd 🙂

 

Tabivere Lasteaia Eesti Vabariigi 102.aastapäeva pidu lasteaia saalis toimub
20.veebruaril kell 17.00!

Oodatud on vanavanemad ja vanemad! 🙂

 

Haridusasutuste tööaja muutmine 28.02.2020

Tartu Vallavolikogu esimees ja Tartu vallavanem korraldavad Eesti Vabariigi 102. aastapäeva vastuvõtu 28. veebruaril 2020 algusega kell 18.00. Selleks et vastuvõtul saaks osaleda ka valla haridusasutuse õpetajad ja töötajad, tegi Tartu Vallavolikogu hariduskomisjon 21.01.2020 Tartu Vallavalitsusele ettepaneku lõpetada lasteaedades ja teistes asutustes tööpäev kell 17.00.

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 1 lg 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 19, huvikooli seaduse § 2, Tartu Vallavolikogu hariduskomisjoni 21.01.2020 ettepaneku ning ära kuulanud sotsiaaltöö spetsialisti Anne-Mai Ott’i ettekande, Tartu Vallavalitsus

otsustab:

1. Seoses Eesti Vabariigi 102. aastapäeva vastuvõtuga muuta Tartu Vallavalitsuse hallatavate haridusasutuste tööaega, 28. veebruaril 2020 tööpäeva lõpp kell 17.00.

2. Haridusasutuste juhtidel teha käesolev korraldus teatavaks asutuste töötajatele ja lasteaedades lapsevanematele.

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

4. Korralduse peale võib esitada vaide Tartu Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Jarno Laur (allkirjastatud digitaalselt)

Vallavanem

Eve Kallas

Vallasekretär

 

Tartu valla lasteaedades vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamise ning tasumise korra § 3 alusel on  perioodil 01.01.-31.12.2020  lasteaia kohatasu 6,5% Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu seaduse  § 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuutasu alammäärast! (https://www.riigiteataja.ee/akt/429112018011)

2020.aastal on Tabivere Lasteaias lapse kohatasu 37.96 eurot kuus.


Pühade ajal oleme avatud 23.detsember ja
31.detsem
ber kella 15.30-ni. 
24-26.detsember ja 1.jaanuar oleme suletud! 🙂

TABIVERE LASTEAIA JÕULUPIDU
TOIMUB 19.DETSEMBRIL KELL 15.00
TABIVERE RAHVAMAJAS! 


Nublude isadepäeva näidend “Isa naeris” 🙂

Mardipäeva Nublud

Sipsiku rühm on mardipäevaks valmis! 🙂

Sipsiku rühma isadepäev 🙂


Väikse Müü rühm tähistas Halloweeni 🙂 
 

 

Sipsikud käisid Kaiu järve ääres metsas

ESIMENE LUMI

 

PALJU ÕNNELASTEAIAL OLI SÜNNIPÄEV!

 

 

Tabivere Lasteaed sai Hitsa ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvoorust haridusasutustele Bee-Boti, Blue-Boti ja Matatalabi robotid. Rühmade õppetegevustes kasutatakse Bee-Bote ja kahele vanemale rühmale toimub robootikaring.

 

SIPSIKUTE KURED LENNUTATI SOOJALE MAALE 🙂

 

NUBLU RÜHMA MAGUS JA LÕBUS SÜGIS KANDIKUL 🙂


VAHVAT JA TEGUDEROHKET UUT ÕPPEAASTAT!

RÕÕMSAT SUVEVAHEAEGA!

Alates 01.juuli kuni 31.juuli 2019 ei toimu avaliku teenuse osutamist Tabivere Lasteaias ehk oleme suletud.

http://tartuvald.ee/lasteaiad

LOTTE RÜHMA LÕPUPIDU TOIMUB 30.MAIL KELL 15 TABIVERE RAHVAMAJAS!
Lotted kevadkontserdil

Nublud kevadkontserdil

 

 

NUBLU RÜHM TÄHISTAS PEREPÄEVA JUULA KÜLAKOJAS

1.MAI ON LASTEAED SULETUD! 🙂
Kristella Mölder ja Diandra Leima osalesid Tartumaa lasteaedade etlemiskonkursil “Eesti keele kaunis kõla” ja neid tunnustati vastavalt eripreemiatega – mõjuva esituse ja luule valiku eest! 🙂
Lotte rühm harjutab Palamuse Lasteaias suveks ujumist!
Prügi sorteerimisest ja keskkonna hoidmisest käisid Lotte rühmas rääkimas Kertu ja Liisi Poku Lasteaiast.
NAPO käis rääkimas ohutusest toas ja õues tegutsedes.

Lotte rühma viimane eelkoolitund Tabivere Põhikoolis!

19.aprill on lasteaed suletud, on suur reede 🙂

Väike Müü ja kogu Tabivere Lasteaed soovib Teile
värvilisi munadepühasid! 🙂 

 

Meil on rattahooaeg avatud – aga Teil? 🙂

11.aprill külastasid meid töövarjud Lohkva lasteaiast 🙂

Muumipere rühma laululapsed Tartu maakonna laste laulupäeval Luunjas.
(Muusikaõpetaja Kristiina Raja).

Maarja-Magdaleenas tähistati vastlapäeva saanisõiduga.

 

Tähistasime Tabiveres vastlapäeva lasteaia hoovis ja vaatasime, kuidas keerutada vurri! 🙂

_________________________________________________

Tabivere Lasteaed saadab õnnesoovid
kogu Eestile. Elagu Eesti!

 

NELJAPÄEVAL, 21.VEEBRUARIL KELL 17.00 TOIMUB LASTEAIA SAALIS EESTI VABARIIGI 101.AASTAPÄEVA KONTSERT.
LASTELT VANEMATELE JA VANAVANEMATELE 🙂


Nublud Päästeametil külas

________________________________________________________

PIPID LUMEMATKAL

 

 

NUBLUDE PEREPÄEV JUULA KODULOOMADEGA


 

Tartumaa lasteaiajuhtide koolituspäev 18.01.2019


Tabivere Lasteaia meeskond Kiviõli Seikluskeskuses
talve nautimas!

 

Ervin Lillepea lasteetendus “Lähme maale” 15.jaanuaril saalis

TEGUDEROHKET UUT AASTAT!

  • 21.DETSEMBRIL ON AVATUD LOTTE RÜHM, KUHU TUUAKSE NUBLU RÜHMA LAPSED JA SIPSIKU RÜHM, KUHU TUUAKSE PUHHI JA PIPI RÜHMA LAPSED
  • 27.DETSEMBRIL TULEB LAPSED VIIA PIPI RÜHMA
  • 28.DETSEMBRIL NUBLU RÜHMA
  • 31.DETSEMBRIL PUHHI RÜHMA, SEL PÄEVAL ON LASTEAED AVATUD KUNI 15.30.

NEIL PÄEVADEL ON RÜHMADES TÖÖL VASTAVA RÜHMA ÕPETAJAD.

ÕPETAJA ÕPIB!

„Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine.“
„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid.“

„Tabivere Lasteaia personali koolitused läbi parimate praktikate“

Läbi INNOVE projekti toetatud summaga 3000 eurot.

Projekti üldeesmärk: Toetada kogu personali koostööd, ühist õppimist ja tasakaalustatud professionaalset arengut

Projekti tegevused:
1. Personali ühiskoolitus 2-päevase väljasõiduga Setomaale
2. Liikumisalane jätkukoolitus õpetajatele ja õpetaja assistentidele
3. Arvutialased koolitused kogu personalile
4. Õpetaja assistentide ja õpetaja abide suhtlemisalane koolitus ja tutvumine Palamuse uue lasteaiaga
5. Õpetaja assistentide ja õpetaja abide kunstialane koolitus

Tegevused toimuvad augustis ja septembris 2018

      

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TABIVERE LASTEAED 36, PALJU ÕNNE MEILE KÕIGILE!

Sipsikud 10.oktoobril Kaiu järve ääres metsas matkamas.

Pipid käisid Selli-Sillaotsa matkarajal.

1.oktoobril tähistasime MUUSIKAPÄEVA. Õpetaja Rauno tutvustas ja mängis lastele erinevaid pille.


26.septembril toimus Tabivere Põhikooli staadionil lasteaia spordipäev. 

 

Sipsikud
 

Pipid

Lotted

  


Sügise sünnipäeva mandalad

Sipsiku mandala

   

Lotte mandalad

Pipi mandala

Nublu mandalaPuhhi mandala 
                          Väikse Müü mandala

   Muumi mandala
 

 

 

rõõmsat uut lasteaia-aastat!

KOSUTAVAT SUVEPUHKUST! 🙂                     Muumipere rühm saatis kooli 7 rõõmsat koolivalmis lastPUHH i rühm lõpetab lasteaia ja sammub uhkelt septembris kooli

LASTEAIA KEVADINE ÕUEPIDU

 

 

 

LASTEAIAHOOVIS OLI TÄNA HOMMIKUL NÕIAPIDU

 

    KEVAD KÄES!!!

EMAKEELEPÄEVAL olid eesti keele kauni kõlaga ja huvitavate sõnadega pead murdmas nii väikesed kui suured

EESTI VABARIIGI SÜNNIPÄEVANÄDAL LASTEAIAS:

näitus

VANAD VAHVAD ASJAD                                    

TEGUSAT JA RÕÕMSAT UUT AASTAT- EESTI VABARIIGI 100 SÜNNIPÄEVA AASTAT!

      MEIE  100 ÕUNA  PUU  KOGUB  TUURE! 

JÕULUTAAT UKKO ON TAAS KOHAL!

Beebikooli lapsed Jõulutaadiga

Jõuluüritus Eesti Maanteemuuseumis meeldis väga Puhhi ja Muumipere rühma lastele

JÕULUKUU ALGAS PÄKAPIKKUDE  VASTUVÕTUGA

LASTEAIAL OLI 35. SÜNNIPÄEV

lasteaed-35-095lasteaed-35-064lasteaed-35-116

pipid-tervitavad-sugistPipide sügiselaud

dsc_0564vaike-muu-sugise-ootelVäike Müü ootab sügist

muumid-armastavad-sugistMuumipere valmistub sügiseks

PUHHI RÜHM OSALES VÄGA TUBLILT JÕGEVAMAA LASTEAEDADE SPORDIPÄEVAL  

puhhid-spordipaeval

puhh

SEPTEMBER JUHATAB SISSE  UUE ÕPPEAASTA: 

EESTIMAA, ILUS MAA – RÕÕMSA LAPSE KODUMAA

   Õunapuu meie õuel1-sept-2017-067

 

Tabivere Lasteaed on avatud tööpäeviti Tabiveres 7.00-18.30 Muumipere ja Väike Müü rühm töötab Maarja-Magdaleena külas kl. 7.00-18.00 Lapse lasteaeda registreerimine toimub lasteaias lapsevanema poolt täidetud avalduse alusel Avalduse blanketi saate alla laadida siit. Kaasa võtta lapse sünnitunnistus! Lasteaia põhimäärusega saab tutvuda siit. Direktori vastuvõtt  Esmasp. kl.  8 – 12-ni, muul ajal palun vastuvõtud eelnevalt kokku leppida:

  • Direktori vastuvõtt: tel. 773 6160
  • Õppealajuhataja vastuvõtt: tel. 773 6160

NB! * Haldusjärelevalvet teostab Haridus-ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond